Tagged Posts "ورق آلیاژی"

Alloy sheet production process

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی یکی از معدود شرکت هایی است که فرآیند کاملی از تولید ورق آلیاژی را درون شرکت انجام می دهد. بر این اساس از زمان ورود ضایعات به شرکت تا زمان تولید ورق، کلیه اقدامات درون شرکت و با استفاده از تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی صورت می پذیرد. […]

More...